Skaner do kryminalistycznej analizy dokumentów

Bezpieczeństwo obywateli i instytucji państwowych oraz podmiotów gospodarczych wymaga szczególnej dbałości o trwałość i autentyczność dokumentów.

Przestępstwa przeciw dokumentom obejmują fałszerstwa dotykające zarówno instytucji państwowych (np.: dokumenty skarbowe i celne, uchwały i decyzje administracyjne, archiwalia, dyplomy, świadectwa) jak i obywateli...

więcej...